Naziv firme:
HERCEGOVINA AUTO
Sjedište firme:
BIŠĆE POLJE BB
BA-88000 Mostar
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: